Kommentar i Addiction

Professor Clausen har publisert kommentarartikkelen; "Coherent long-term treatment approaches–superior in the treatment of opioid dependence" i Addictions juni utgave. Kommentaren er en respons til artikkelen; "Mortality among individuals accessing pharmacological treatment for opioid dependence in California, 2006–10" av Evans et al, i samme tidsskrift.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I kommentarartikkelen fremheves viktigheten av å anlegge behandling av opioid avhengighet i et langtidsperspektiv, der fokus på sammenhengende og koordinerte tjenester er sentralt.

Fra California har Evans et al, vist at det mest vanlige behandlingsalternativet for opioid avhengighet var korttids avrusningsbehandling.

Korttids avrusning alene vurderes å være en uheldig tilnærming, da dette vil kunne forårsake tap av toleranse for opioider i perioden etter avrusningen og høy risiko for tilbakefall, dersom denne ikke følges opp av videre planlagt langtidsbehandling.

Behandling i form av "serier" av planlagte og sammenhengende behandlingsepisoder anbefales som en kunnskapsbasert tilnærming for opioid avhengighet.

Les hele kommentaren her

Publisert 19. mai 2015 10:33