«Kunnskap Oslo» pris til SERAF forsker!

Ashley Muller fikk 11. juni utdelt pris for Beste Masteroppgave med Oslo-relevant tema fra Kunnskap Oslo for 2014. Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange kunnskapsinstitusjoner, som årlig deler ut forskningspriser for å fremme Oslo-relevant forskning.

Ashley Muller

Masteroppgaven som Muller avla ved Høgskolen i Oslo (Veileder; Professor Thomas Clausen; SERAF), våren 2014, med karakteren A, var basert på et forskningsprosjekt om gjennomføring og effekten av deltagelse i gruppebasert fysisk aktivitet og trening blant pasienter fra 4 rusbehandlingsinstitusjoner i Oslo Kommune (inkl en i regi av Frelsesarmeen).

Resultatene fra studien viste at deltagelse i fysisk aktivitet økte opplevd livskvalitet mer for pasientene som deltok sammenlignet med de som ikke deltok i trening.

Pasienter i rusbehandlingsinstitusjoner vil med andre ord kunne ha god nytte av deltagelse i gruppebasert fysisk trening som del av behandlingsopplegget.

Innen utgangen av desember 2014 hadde Muller også fått publisert en vitenskapelig artikkel i Scandinavian Journal of Public Health på bakgrunn av data fra sitt Masterarbeid.

Ikke nok med det, i februar 2015 ble Mullers artikkel omtalt i det månedlige nyhetsbrevet til Recovery Research Institute (RRI; www.recoveryanswers.org) ved Massachusetts General Hospital og Harvard Medical School (hms.harvard.edu).

Gratulerer til Ashley (Ley) Muller for et flott og viktig arbeid og med velfortjent pris for Masteroppgaven (2014) fra Kunnskap Oslo!

Ashley Muller har nå snart fullført det første av tre år som PhD-stipendiat ved SERAF og NorCOMT-prosjektet.

Publisert 11. juni 2015 15:00 - Sist endret 18. mars 2021 09:57