Legemidler til gravide i rusbehandling – hvordan går det med barna?

En ny doktorgrad fra SERAF viser at det er forsvarlig å la gravide kvinner få behandling med metadon og buprenorfin.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.no

Metadon og buprenorfin er de vanligste legemidlene for behandling av personer som er avhengige av heroin og inngår i ordningen Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Gabrielle Welle-Strand, stipendiat ved SERAF har sammenlignet kvinners bruk av metadon og buprenorfin i svangerskapet og hvordan behandlingen påvirker nyfødte barn.

Resultatene fra studien viser blant annet at både metadon og buprenorfin er akseptable legemidler for gravide kvinner som behandles for heroinavhengighet, noe som også støtter opp om konklusjoner fra andre studier. Buprenorfin synes å ha visse fordeler fremfor metadon når det gjelder vekst av fosteret og bør derfor velges hvis kvinnen skal starte behandling under graviditeten.

Resultatene fra studien bekrefter at det er en fordel å amme nyfødte som i svangerskapet har vært utsatt for ett av legemidlene som brukes i behandlingen for heroinavhengighet. Forskningen viser også at amming fører til at de nyfødte sjeldnere får abstinenser som vil kreve behandling, og at behandlingstiden for spedbarna blir kortere hvis abstinenser oppstår.

 

Les hele artikkelen på forskning.no: Legemidler til gravide i rusbehandling – hvordan går det med barna?

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 2. nov. 2015 12:58 - Sist endret 2. nov. 2015 12:58