Månedens PhD-profil: Ingvild Holdø

Phd- student ved SERAF Ingvild Holdø ønsker å finne ut mer om bruken av reseptbelagte medisiner til barn under tre år og få kunnskap om mer nøyaktig bruk av sovemedisiner.

Ingvild Holdø

Interessert under studietiden

Holdø ble interessert for temaet rusavhengighet da hun jobbet på en rusinstitusjon mens hun gikk på medisinstudiet. Hun kontaktet Jørgen G. Bramness, professor og leder ved SERAF for å høre om hun kunne skrive studentoppgave om temaet. Oppgaven om sovemedisiner engasjerte henne og hun begynte etterhvert på forskerlinjen på medisinstudiet og har forsket ved siden av studiet i noen år. I vår ble hun ferdig lege og bestemte seg for å skrive en Ph.D om dette temaet.

- Jeg forsker på bruk av reseptbelagte medisiner til barn under tre år, mer nøyaktig bruk av sovemedisiner. Spesielt et medikament som heter Vallergan og som har vært hyppig gitt til barn under tre år i Norge, sier Holdø. 

Voksne i små størrelser

Hun forklarer at sovemedisin brukes hyppig hos svært små barn uten at det er noen dokumentert effekt av medikamentene og de frarådes til og med til barn under 2 år av sikkerhetsgrunner. Barn har gjennom tidene ofte endt opp med å bli behandlet som voksne i små størrelser, men kroppene deres er annerledes sammensatt, de har andre sykdommer og det at de er i stadig vekst og utvikling stiller andre krav til medisiner.

- Det er viktig å finne ut mer om bakgrunnen for bruken og hva det egentlig er vi snakker om, sier hun. - Dessuten er det bruk for mer kunnskap om bruk og effekt av medisiner for barn, da dette er et tema det er forsket lite på.

Holdø er også opptatt av forskning på søvn, og tror at også det er et felt det vil bli funnet ut mye mer om de neste tiårene.

- Om ti år håper jeg at man har kommet lenger i å tilpasse medisiner til målgruppen. Såkalte «designer drugs» er jo på full fart inn i andre medisinske fagområder, sier hun.

Nysgjerrighet og tålmodighet viktig egenskaper for forskere

Holdø synes at en god forsker bør ha glede av å ha i dybden på ting og finne ut hvordan det egentlig henger sammen. For det trenger man å være både nysgjerrig og tålmodig, og hun mener man må kunne sysselsette og organisere seg selv og være i stand til å jobbe mot mål langt borte.

- Dessuten bør man være ærlig, for til syvende og sist er det kanskje bare du som kan garantere at alt er gått riktig for seg i prosessen frem mot resultatene. Det skader heller ikke å være glad i å formidle kunnskap, sier hun.

Holdø trives med forskningen og på SERAF. Men hvis hun skulle jobbet med noe helt annet?

- Dersom jeg hadde jobbet med noe helt annet utenom medisin tror jeg at jeg kanskje ville vært lærer, i for eksempel samfunnsfag eller kunst. 

 

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 29. sep. 2015 13:47 - Sist endret 19. okt. 2015 16:15