Månedens Phd-profil: Marianne Riksheim Stavseth

Marianne Riksheim Stavseth drømmer om å få svar på de store medisinske spørsmålene gjennom statistikken, men forsøker i mellomtiden å håndtere «missing data» hos SERAF.

Marianne Riksheim Stavseth.

Hun har mastergrad i statistikk fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og startet som stipendiat i 2012 ved SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning.

- Jeg har alltid vært interessert i å anvende statistikken på medisinske problemstillinger og da jeg ble tipset om en ledig stipendiatstilling på SERAF hoppet jeg på muligheten, sier Stavseth.

Hva gjør vi når data mangler?

I prosjektet Longitudinelle analyser av LAR-i Norge data ønsker man å finne faktorer som predikerer behandlingssuksess og frafall, slik at man kan få bedre kunnskap om hva som påvirker LAR-behandlingen i positiv retning.

Stavseths doktorgrad tar utgangspunkt i 26.000 innsamlede spørreskjemaer fra hele landet som er samlet inn blant pasienter i Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) i Norge mellom 2005 og 2012.

- Siden min bakgrunn er i statistikk, og ikke innen rus, er fokuset mitt å analysere disse dataene på best mulig måte, forklarer Phd-studenten.

En stor utfordring med dataene hun jobber med er at mange av spørsmålene i disse spørreskjemaene ikke er besvart. Dette blir ofte omtalt som «missing data» innen statistikken.

- Hvordan man best kan håndtere slike ”missing data” er et av hovedtemaene i min forskning, sier Stavseth.

Verdi fra god statistikk

Det brukes enorme ressurser på å samle inn data i forskning, og det samles stadig inn mer. SERAF har flere pågående forskningsprosjekter med store mengder data som er samlet inn av forskere lokalt eller hentet fra norske registre, som reseptregisteret og dødsårsaksregisteret.

- Med alle disse dataene tilgjengelig, er det utrolig viktig å finne gode måter å utnytte all informasjonen som ligger i disse. Uten god statistikk, mister dataene mye av sin verdi, forklarer Phd-studenten.

- Om ti år tror jeg vi vil ha enda mer fokus på analyse av store datasett hvor behovet for gode datamaskiner og god programvare blir sentralt.

Vil løse kreftgåten

Som den statistikeren hun er mener Stavseth at en god forsker først og fremst må være nøye og ha et ønske om å finne ut av noe.

- Hvis dette er på plass kan man komme langt!

Hennes drøm er å få jobbe med et enormt datasett i en tverrfaglig forskningsgruppe for å løse de store spørsmålene innen medisin. For eksempel å finne ut hva som er årsaken til kreft.

Lærerspire

Under studietiden tvilte hun imidlertid på egne matematiske kunnskaper.

- Av en eller annen grunn synes folk det er rart at man synes man er dårlig i matte når man tar PhD i statistikk, sier hun med et smil.

Stavseth er statistikkeksperten på SERAF og hun lærer villig bort kunnskapene sine. I påsken ble hun også hyret inn av VGTV for å lære nordmenn noe om vinnersjanser i yatzy. Og hun kunne godt tenke seg å gjøre det på heltid også.

- Om jeg skulle jobbet som noe annet kunne jeg godt tenke meg å være lærer, sier Stavseth.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 16. nov. 2015 10:18