Nedtrapping av LAR-legemidler i graviditeten

PhD-student ved SERAF, Gabrielle Welle-Strand, har publisert to artikler om nedtrapping av LAR-legemidler i graviditeten. Nedtrapping av LAR-legemidler har vært debattert hyppig  blant fagfolk og andre i Norge de senere årene. Verdens helseorganisasjon råder gravide til å fortsette med LAR-legemiddel under graviditeten i sin retningslinje fra 2014.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Den ene artikkelen ble nylig publisert som «early online» i European Addiction Research med DOI: 10.1159/000381670. Tittelen er «Tapering from methadone or buprenorphine during pregnancy: Maternal and neonatal outcomes in Norway 1996-2009». Artikkelen omfatter 123 kvinner og deres nyfødte og ser på i hvilken grad kvinnene trapper ned metadon eller buprenorfin under graviditeten og hvordan dette påvirker nyfødtfunnene. To kvinner trappet seg helt ned fra LAR-legemiddelet under graviditet og ytterligere 19 trappet ned over 50 % av utgangsdoseringen. Det eneste signifikante nyfødtfunnet var at fødselsvekten for metadon-eksponerte nyfødte hvor kvinnen trappet ned over 50 % av utgangsdoseringen, var høyere enn der hvor kvinnen trappet ned mellom 11 og 50 % av utgangsdoseringen.

Den andre artikkelen er en kasuistikk som beskriver erfaringen til en kvinne som trappet ned fra 24 mg buprenorfin til 0 i løpet av graviditeten. Hun skrev en detaljert blogg under hele svangerskapet og supplerende opplysninger fra fastlege og sykehuset er også innarbeidet. Kvinnen trapper gradvis ned fra buprenorfin i midten av graviditeten og beskriver hvordan abstinenssymptomene øker gradvis i antall og i intensitet. Artikkelen ble publisert i BMJ Case Report i desember 2014 med DOI:10.1136/bcr-2014-207207 og tittelen er «A woman’s experience of tapering from buprenorphine during pregnancy».

Begge artiklene viser at noen kvinner klarer å trappe ned betraktelig på doseringen av LAR-legemiddel under graviditet. Kvinnene blir ofte svært abstinente når de kommer langt ned i dosering. Gravide i LAR som trapper ned LAR-legemiddelet under graviditet må følges tett opp klinisk. Vi trenger studier som dokumenterer sikkerheten ved nedtrapping for foster/nyfødt og for kvinnen.

Begge artiklene kan fås tilsendt ved henvendelse til gwe@helsedirektoratet.no.

Publisert 13. mai 2015 15:21