Ny bok om Nye Psykoaktive Substanser

I en ny bok om "Nye Psykoaktive Substanser" (NPS) bidrar forskere fra SERAF med informasjon om denne nye utfordringen innen feltet rusmiddelfeltet. Boka omtaler både hvilke stoffer det er snakk om, hvilken utbredelse bruken har og hvilke utfordringer dette gir innen forebygging og behandling.

Illustrasjonsfoto: Universitetsforlaget.no

 

Kjemisk innovasjon, økt digitalisering og et effektivt postsystem har akselerert en utvikling der helt nye stoffer stadig dukker opp på arenaen. Bare siden 2010 er 111 nye psykoaktive stoffer registrert for første gang i Norge. Med internett som plattform for kjøp og salg og for utveksling av brukerinformasjon, eksisterer markedet for nye psykoaktive stoffer i en virtuell verden drevet fremover av globaliserte produksjonsmuligheter.

De nye rusmidlene tar liv, også i Norge. Psykoser, angst, hjerteproblemer, selvskading er blant uønskede bivirkninger.

Nye psykoaktive stoffer markerer et helt nytt kapittel i vår rusmiddelhistorie. Denne boka vil gi en oppdatert og grundig beskrivelse av dette nye fenomenet. For å beskrive og analysere de store endringene på feltet, har boken samlet personer fra ledende norske og europeiske fagmiljøer. Bidragsyterne har sin fagbakgrunn innenfor toksikologi, økonomi, sosiologi, psykologi, psykiatri, jus, kjemi og helsefag. Også fagpersoner fra Toll- og avgiftsetaten og Kripos har bidratt.

 

Teksten er hentet fra omslaget på www.universitetsforlaget.no

Les anmeldelsen av boken på forebygging.no:  Nye psykosaktive stoffer. En rusmiddelrevolusjon?

 

 

Publisert 26. nov. 2015 13:47 - Sist endret 26. nov. 2015 13:51