Ny viten om sammenhengen mellom amfetamin og psykose

Amfetamin er et av de mest brukte illegale rusmidlene, og bruken er forbundet med psykose på flere måter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Rusmiddelet kan gi akutte psykotiske tilstander i intoksikasjonsfasen, med symptomer som avtar etter hvert som rusmiddeleffekten avtar.

Nyere forskning viser også at amfetaminbruk kan øke risikoen for primære psykotiske lidelser som schizofreni. Skillet mellom primære psykoser og amfetaminutløste psykoser ser imidlertid ut til å være mindre tydelig enn tidligere antatt, og kanskje snakker man her om dels overlappende fenomener.

Den oppdaterte kunnskapen bør få implikasjoner for behandling.

Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske Legeforening her

Publisert 12. feb. 2015 10:46 - Sist endret 12. feb. 2015 10:46