Overdosekonferansen 2015

31. august - 1. september ble den første Overdosekonferansen 2015 arrangert i Bergen.

Konferansen ble holdt på Radisson Blu hotell på Bryggen i Bergen. Bilde: Julie N. Kvaal

Bergen viste seg fra sin vakreste side med strålende sol da 450 deltakere fra 18 land deltok på Overdosekonferansen sist uke. Hvert år dør det i underkant av 300 personer av overdose i Norge, som er et svært høyt tall også internasjonalt. Konferansen var lagt til nettopp Bergen da byen sammen med Oslo er de to byene størst andel overdoser og overdosedødsfall i Norge. Rus og overdoser er temaer som er hyppig diskutert i lokalmiljøet i Bergen og konferansen ønsket å sette fokus på nettopp forebygging av overdoser.

Verdens overdosedag

31. august er verdens overdosedag (International Overdose Awareness Day). I Norge har overdosedagen fått tittelen «Minnes de døde – forebygge nye dødsfall». Den første konferansedagen var lagt til nettopp denne dagen og temaet var forebygging av overdoser. Konferansen ble åpnet med en videohilsen fra helse- og omsorgsminister Bent Høie. I løpet av dagen ble vi presentert for den norske overdosevirkeligheten, utviklingstrekk i overdosetallene, Helsedirektoratets overdosestrategi og Kari Sundby fra LMS ga de pårørende en stemme. De sterkeste øyeblikkene fra dagen var de fem filmene der flere brukere og pårørende delte historier fra sine liv.

Storbysituasjonen og åpne russcener

Det var spennende temaer og diskusjoner blant de parallelle seminarene også; både LAR behandling og de ulike tiltakene i overdosestrategien ble presentert, vi fikk tall på hvem det er som dør av overdoser og det var et eget seminar som presenterte situasjonen i Danmark, Sverige og USA. Mest diskusjon ble det imidlertid på seminaret om situasjonen i de ulike storbyene i Norge, hvor blant annet Annette Svae fra FHN snakket om utfordringene for brukerne etter stengingen av Nygårdsparken.

Markering av Verdens overdosedag

Markering av International Overdose Awareness Day på Festplassen i Bergen. Bilde: Desiree Madah-Amiri

Etter konferansens første dag var det en felles markering av Verdens overdosedag for alle på Festplassen i Bergen, organisert av Bergen kommune i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonene lokalt i Hordaland. Ved å markere verdens overdosedag ønsker man å sette fokus på de høye overdosetallene, hedre de døde og stå sammen med de pårørende. I tillegg ønsker man å spre informasjon om hvordan man kan hindre nye overdosedødsfall.

Motgiften nalokson

Keep calm and carry naloxone. Bilde: Bente Vasbotten

Konferansens andre dag (ThINCBergen ), var viet til en internasjonal konferanse om forskning på motgiften Nalokson - en motgift til opioid-overdoser (heroin/metadon).  I Norge er bruken av nalokson nesespray som kameratredning et av tiltakene i Helsedirektoratets overdosestrategi. Dagen startet med en sterk film med Kim Jørgen Arnetvedt som fortalte om da han reddet en kamerat fra overdose med hjelp av nalokson nesespray.

Dette er første gang en internasjonal konferanse avholdes om denne tematikken, og det var bidrag fra flere land inkludert USA, Canada, Skottland, Spania og Georgia, i tillegg til at både EMCDDA og UNODC var representert. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt hvor flere av plenumsforedragsholdere deltok sammen med Arild Knutsen fra proLAR. Det ble også delt ut pris for beste poster til Scottish Drugs Forum.

 

Paneldebatt med Thomas Clausen, Sharon Stancliff, Traci Green, Phillip Coffin, Alexander Walley, Martin Blindheim, Arild Knutsen og John Strang.
Bilde: Julie Nybakk Kvaal

Overdosekonferansen 2015 ble arrangert av SERAF, Bergen Kommune, Helsedirektoratet og Forskningsrådet i samarbeid med proLAR, FHN, Bergensklinikkene, Helse Bergen, SIRUS og Folkehelseinstituttet.

 

 

Av Julie Nybakk Kvaal og Pål H. Lillevold
Publisert 16. sep. 2015 15:42 - Sist endret 16. sep. 2015 15:43