Rusmidler og dødsfall 2013

Nå er tallene for alkohol- og narkotikadødsfallene for 2013 tilgjengelige, og det sees en økning av dødsfall forårsaket av alkohol, mens det sees en svak nedgang i overdose dødsfallene (narkotikadødsfallene).

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Blant narkotikadødsfallene er det som tidligere opioidene som dominerer også for 2013, med størst andel heroindødsfall (29%), mens metadon-andelen av dødsfallene er på (20%). Over 50 av dødsfallene var forårsaket av «morfin/kodein og andre opiater». Dette må antas å være en kategori hvor legeforskrevet opiater, f.eks Dolcontin har vært en medvirkende årsak til dødsfallet i mange av tilfellene. Det er viktig at leger som forskriver opioider er sitt ansvar bevisst, og forskriver disse potente legemidlene med aktsomhet, slik at pasientene ikke unødig utsette for overdosefare.

Vår vurdering ved SERAF er at det gradvis økende tilbudet av og tilgjengeligheten av LAR de senere årene er en viktig bidragende faktor for den observerte nedgangen i narkotikadødsfallene vi nå ser. Det er fortsatt viktig å arbeide for at antallet metadondødsfall ikke skal stige i fremtiden.

Vi håper at også fremover vil denne nedgangen av narkotikadødsfall fortsette, og at tiltakene i regjeringens nasjonale overdosestrategi for 2014-2017 skal gi seg utslag i ytterligere redusert antall dødsfall i årene som kommer. SERAF er, på oppdrag for Helsedirektoratet, ansvarlig for en viktig del av den nasjonale overdosestrategien; utdeling av nalokson nesespray til brukere av opioider og deres pårørende. I løpet av siste halvdel av 2014 ble det delt ut mer enn 650 nesesprayer i Oslo og Bergen og flere skal deles ut i 2015-16.

Selv om det er gledelig med en nedgang i narkotikadødsfallene må vi også være nøkterne i vår fortolkning av endringen fra 2012. Det er kun en nedgang på 12 dødsfall, og dette kan være utslag av tilfeldig variasjon år for år, så vi må observere over lengre perioder før vi kan fastslå sikkert at vi har sett en varig forbedring av situasjonen.

Publisert 7. jan. 2015 11:29 - Sist endret 30. aug. 2016 15:46