«En overdose er ikke en overdose» - Sykepleieres erfaringer med overdosedødsfall i Oslo

Det er forsket mye på risikofaktorer knyttet til overdosedødsfall. Denne forskningen har betydning for sykepleieres faglige arbeid i møte med overdoseutsatte personer. Men det er forsket lite på sykepleieres erfaringer med faglig arbeid knyttet til overdoser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Denne studien, utført av SERAF-forsker Stian Biong, undersøker sykepleieres erfaringer med overdoser og overdosedødsfall hos personer med opiatdominert injeksjonsmisbruk i Oslo. Studiens mål er å utvikle kunnskap om disse fenomenene i en slik kontekst.

Åtte sykepleiere har delt sine erfaringer som studien baserer seg på.

Les mer om resultat og konklusjon fra studien i Sykepleien Forskning, nr 2 2015

Publisert 23. juni 2015 11:33 - Sist endret 29. juni 2015 11:57