EMCDDAs årlige narkotikarapport for 2016: MDMA er tilbake

31. mai publiserte EUs narkotikaovervåkingsbyrå, EMCDDA, sin årlige Europeisk narkotikarapport for 2016. Årets rapport bekrefter at MDMA igjen er et av de mest populære sentralstimulerende midlene blant Europas unge.

Rapporten inneholder oppdatert status for narkotikasituasjonen i Europa for de 28 medlemsstatene i EU + Norge og Tyrkia. Den inkluderer tema som forbruksmønster, behandlingssøkning, konsekvenser av rusmiddelbruk og narkotikapolitikk.

Professor Thomas Clausen ved SERAF inngår i gruppen av nasjonale eksperter som representerer Norge i EMCDDA-møter for medlemslandene, sammen med eksperter fra Folkehelseinstituttet. Clausen har ansvaret for indikatoren narkotikarelatert dødelighet i rapporten.

I Europa øker narkotikadødeligheten sammenlignet med fjoråret, og dødsfallene er primært forårsaket av opioider. I Norge har narkotikadødeligheten vært fallende de senere årene. Rapporten viser også at at ca 2,1 millioner europeiske unge voksne (15–34 år) rapporterer å ha brukt MDMA i løpet av det siste året. Bruken av MDMA i Europa har de senere år gått nedover, men de seneste rapporteringen tyder på en økning i bruken igjen.

Rapporten kommer i trykt utgave på 24 språk, inkludert norsk og kan lastes ned her: Norsk versjon av rapporten.

Les mer om rapporten på FHI sine nettsider

 

 

 

Publisert 2. juni 2016 11:24 - Sist endret 2. juni 2016 12:27