Aktuelle saker 2016

Publisert 22. des. 2016 10:00

2016 nærmer seg slutten og det er tid for å se tilbake på året som har gått. På SERAF har 2016 vært et lærerikt og givende år. Slik som i fjor, kommer vi her med en liten oppsummering av noe av det vi har jobbet med.

Publisert 21. des. 2016 15:23

"The Surgeon General" i USA kom med en rapport i høst om bruken av alkohol og rusmidler i USA, titulert "Facing Addiction in America".

Publisert 14. des. 2016 12:58

Hun beskriver seg selv som svært nysgjerrig og en som vil finne ut av hvem, hva, hvordan og hvorfor. Ikke så rart at hennes alternative karrierevei nok ville vært arkeologi. Men før hun får utforsket den delen av sin nysgjerrighet, tar hun en phd i rusmedisin ved SERAF. Bli bedre kjent med Kamni Sharma Haase som er phd-student på naltreksonstudien.

Publisert 8. des. 2016 11:05

I et samarbeid mellom Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og SERAF er det publisert en ny artikkel om pasienters opplevelse av tvang i forbindelse med rusbehandling.

Publisert 30. nov. 2016 13:47

Forskere ved SERAF har, som en del av det internasjonale prosjektet SEWPROF, analysert spor av 3 ulike legemidler i kloakken.

Publisert 24. nov. 2016 10:47

Boken med tittelen "Rus og avhengighet" er skrevet av professor emeritus Jørg Mørland og professor emeritus Helge Waal.

Publisert 18. nov. 2016 12:14

En studie med deltagelse fra SERAF har undersøkt Hepatitt C behandling blant pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Blant nesten 10 000 LAR-pasienter hadde mer enn en tredel en påvist HCV-infeksjon.

Publisert 14. nov. 2016 16:35

Professor Thomas Clausen er tilsatt som ny senterleder ved SERAF.

Publisert 11. nov. 2016 11:40

Fredag 25. november vil Cand.med. Christian Tjagvad forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Addictive medication in relation to drug treatment and overdose death.

Publisert 4. nov. 2016 15:19

Over 750 påmeldte fra hele landet møtte opp på fagkonferansen for rus- og avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Publisert 1. nov. 2016 14:41

I samarbeid med Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder har SERAF bidratt til en ny artikkel om standardisert avrusningsbehandling ved blandingsmisbruk.

Publisert 25. okt. 2016 12:10

Brukerorganisasjonen proLAR har lansert rapporten: «1032 brukere - Om LAR i Norge. En «bruker til bruker» undersøkelse»

Publisert 12. okt. 2016 12:18

I en ny artikkel fra det såkalte SEWPROF-nettverket har forskere fra SERAF og NIVA (Norsk institutt for vannforskning) deltatt i et internasjonalt samarbeid for å se på verdien av analyser av rusmidler i avfallsvann sammenlignet med andre kilder.

Publisert 7. okt. 2016 10:58

20. og 21. Oktober arrangeres den 11. nasjonale LAR-konferansen på Oslo kongressenter. I år er det stor variasjon i tematikk i både plenum og parallelle sesjoner, fra filosofiske betraktninger om valgfrihet til mer LAR-spesifikke tema.

Publisert 5. okt. 2016 11:04

I en kronikk i VG skriver forskere på fagfeltet, inkludert SERAF-forsker Svetlana Skurtveit, om bruk av opioider i Norge. I USA er det et høyt overforbruk som gir store problemer, mens i Norge er det tvert imot tall som viser at noen får for lite opioider.

Publisert 23. sep. 2016 12:33

Aller helst ville hun vært psykolog på Svalbard, men foreløpig trives hun godt som phd-student i mindre arktiske omgivelser på SERAF. Når hun ikke løser verdensproblemer i lunsjen er hun spesielt opptatt av pasienter med komorbide rusmiddelproblemer og psykiske lidelser, og mer spesifikt ADHD.

Bli bedre kjent med Kristine Fiksdal Abel.

Publisert 13. sep. 2016 11:54

SERAFs overdoser i Oslo-prosjekt har publisert en ny artikkel som belyser bruk av legevakt og Ø-hjelpstjenester blant personer som senere døde av overdose.

Publisert 7. sep. 2016 11:52

Boken "Et bedre liv – historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer", lanseres 12. september på Litteraturhuset.

Publisert 5. sep. 2016 14:39

En spørreundersøkelse blant 720 opiatavhengige viste at halvparten kunne tenke seg å prøve naltrekson som et ledd i å slutte med opioider.

Publisert 31. aug. 2016 11:46

Verdens Overdosedag er 31.august, dagen da vi minnes de vi har mistet til overdose. I anledning dagen utvides kameratredning med nesespray til fem nye byer: Trondheim, Stavanger, Sandnes, Asker og Drammen.

Publisert 30. aug. 2016 12:00

En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig og tvangsbehandling av rus, fører til mindre rusmiddelbruk. Mange var rusfrie 6 måneder etter utskrivelse fra døgnbehandling. 

Publisert 25. aug. 2016 12:26

Internettprogrammer som støtter atferdsendring kan lages mer effektive dersom de systematisk støtter programbrukerens motivasjon, gir hjelp ved tilbakefall, samt bygger opp under "relasjonen" til programmet. Det hevder forskere ved SERAF i en nylig publisert artikkel.

Publisert 23. aug. 2016 09:26

En undersøkelse med deltakelse fra forskerne Stefania Salvatore og Jørgen G. Bramness har sett på samsvaret mellom svar på en spørreundersøkelse og funn i kloakk. 

Publisert 17. aug. 2016 22:00

En ny rapport fra SERAF beskriver rus og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel.

Publisert 16. aug. 2016 15:56

Bruk av antipsykotisk medikasjon blant barn og unge er lav i Norge. Dette viser en ny studie, utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, SERAF og andre institusjoner, som har sett på hvilke barn og unge som bruker hvilke antipsykotiske medikamenter.