Forståelse av ruslidelser i Norge

I en nylig publisert studie har en forskergruppe med kolleger fra Sørlandet Sykehus, Stanford University og SERAF undersøkt hvordan ruslidelser forstås av både ansatte og pasienter i rusfeltet, samt av et utvalg fra den generelle befolkningen i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ved hjelp av et standardisert kartleggingsverktøy ble alle gruppene undersøkt på forståelsesmodeller som forklarer ruslidelser som primært uttrykk for sykdom eller som resultat av psykososiale faktorer.

Hovedfunnet var at pasienter med ruslidelse og den generelle befolkningen i større grad enn fagpersonene i rusfaget tilla "sykdomsmodellen" relevans i forståelsen av ruslidelse. Ulik oppfatning av og forståelse av ruslidelsens karakter kan føre til utfordringer i kommunikasjonen mellom fagpersonell og pasienter.

Det er viktig at fagpersonell i rusfeltet er klar over at forståelse av ruslidelsen kan være ulik blant pasienter enn fagpersonens egen forståelse; slike ulikheter bør utforskes i det kliniske arbeidet, for å fremme pasientens beste utvikling.

Artikkelen er publisert i BMC Health Services Research.

Les hele artikkelen her

 

Publisert 15. feb. 2016 12:32 - Sist endret 6. apr. 2016 15:41