Boklansering 12. september: "Et bedre liv"

Boken "Et bedre liv – historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer", lanseres 12. september på Litteraturhuset.

Bidrag fra SERAF-forskere

Boken er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskere, blant dem fire forskere tilknyttet SERAF.

Anne Landheim og Stian Biong har vært redaktører, mens Helge Waal og Lars Lien har bidratt i boken.

Boken forteller historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer.

Personer som selv har opplevd «å komme seg bort» fra rusproblemer og psykiske helseproblemer forteller sine historier.

Boken gir beskrivelser av livet slik det ble levd, livet slik det er nå, og hva den enkelte selv forklarer som viktige forhold som støttet bedringsprosessen.

For mange er det arbeid, aktiviteter, bolig og gode relasjoner som er viktig.

Erfaringsbasert kunnskap

Fagfolk kommenterer og reflekterer rundt historiene underveis, og de viser til hva forskning sier om forhold som kan understøtte bedringsprosesser. Boken formidler erfaringsbasert kunnskap og er et viktig bidrag til kunnskapsbasert praksis og mer recovery-orienterte tjenester.

Forfatterne av boken ønsker å vise at det er mulig å få et bedre liv etter rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer, og at det er ulike veier til et bedre liv.  

Boken gir håp om at bedring er både realistisk og mulig, og dette er det viktig å formidle til brukere, pårørende, studenter, fagfolk, arbeidslivet, politikere og folk flest. 

Boken lanseres mandag 12. september kl 16.30-19.00 på Litteraturhuset

Les om lanseringen og program her

 

 

 

Publisert 7. sep. 2016 11:52 - Sist endret 9. sep. 2016 11:01