Bruk av legevakt og Ø-hjelpstjenester blant personer som døde av overdose

SERAFs overdoser i Oslo-prosjekt har publisert en ny artikkel som belyser bruk av legevakt og Ø-hjelpstjenester blant personer som senere døde av overdose.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Artikkelforfatterne har tatt utgangspunkt i alle 234 overdoser som fant sted i Oslo i perioden 2006-2008. I tillegg har de sett på bruk av legevaktstjenester og ambulansetjenester i Oslo i året før dødsfallet.

Kontakt med legevakt 

Majoriteten av de som døde av overdose hadde hatt kontakt med legevakt eller ambulansetjenester i året før de døde. Den vanligste typen årsak til henvendelse i vakttjenestene var «somatisk årsak og sykdom», ikke rusrelatert årsak.  

De som hadde vært i kontakt med akuttjenestene av de avdøde hadde også stort sett vært i kontakt med andre tjenester i tiltaksapparatet for rusmiddelavhengige, og var med det å anse som godt kjent for tjenesteapparatet.

Undersøke risiko for overdose

Artikkelforfatterne anbefaler at tjenester som er i hyppig kontakt med brukere av opioide rusmidler, inklusive akuttjenestene, bør inkludere rutinemessig screening for risiko for overdose. Dette gjelder også når personen oppsøker tjenestene for andre årsaker enn rusmiddelrelaterte årsaker.

I tillegg bør det aktivt gis henvisning og oppfordring om at personer med opioid avhengighet oppsøker formell behandling for sin ruslidelse slik at risiko for overdose kan reduseres gjennom kunnskapsbaserte behandlingstilnærminger.

Tjenester som legevakten kan også være aktive i skadereduksjonstiltak. Dette kan være gjennom overdoseforebygging ved utdeling av for eksempel nalokson nesespray.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 13. sep. 2016 11:54 - Sist endret 13. sep. 2016 11:57