Brukerundersøkelse fra proLAR om LAR i Norge

Brukerorganisasjonen proLAR har lansert rapporten: «1032 brukere - Om LAR i Norge. En «bruker til bruker» undersøkelse»

Rapporten oppsummerer erfaringer fra folk i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og gir et solid innblikk i blant annet motivasjon for å begynne i LAR, bivirkninger og opplevd brukermedvirkning i behandlingen.

Majoriteten av LAR pasientene er fornøyd med behandlingen, men en betydelig andel opplever at brukermedvirkningen i behandlingen har forbedringspotensial. Mange LAR-pasienter opplever en eller flere bivirkninger, men relativt få snakker med LAR legen om disse.

SERAF har bidratt til rapporten, både i planlegging av datainnsamlingen, under databehandlingen, og i prosessen med analyser og sammenskriving av rapporten.

Rapporten vurderes å være et viktig supplement til kunnskapen om LAR i Norge og til de årlige Statusrapportene.

Rapporten kan lastes ned via proLARs nettside (pdf)

 

 

Publisert 25. okt. 2016 12:10 - Sist endret 27. jan. 2020 10:26