Facing Addiction in America

"The Surgeon General" i USA kom med en rapport i høst om bruken av alkohol og rusmidler i USA, titulert "Facing Addiction in America".

Illustrasjon: addiction.surgeongeneral.gov

Om rapporten

The Surgeon General er en stilling vi ikke har i Norge, men embetets ansvarsområde er folkehelse. Her til lands vil nok disse områdene dekkes av både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Rapporten som ble lansert i høst var første gang for USAs del at omhandlet temaene alkohol, rusmidler og helse.

Det er en oppdatert og omfattende rapport med beskrivelser av fenomener som rusmiddelmisbruk og avhengighet, epidemiologi, nevrobiologi, forebyggingsstrategier, behandlinger og visjoner for fremtiden. 

20 millioner med avhengighetsdiagnose

For USA er dette et viktig dokument; de har over 20 millioner mennesker med en avhengighetsdiagnose, men det er bare ca 10 % av disse i rusbehandling. Det er ca 50.000 overdosedødsfall årlig, primært fra opioider. Tallene på overdosedødsfall i USA stiger hvert år.  Rapporten beskriver også en økning i cannabisbruk de senere årene.

Mange av strategiene og metodene som anbefales er kjente for oss i Europa og i Norge; å satse på sammenhengende tjenester, og på både forebygging, skadereduksjon og behandling.

Rapporten integrerer alkoholproblematikk og illegale rusmidler, slik Norges ruspolitikk også gjør, så på mange måter har USA satt kursen mot tilnærminger vi kjenner godt til fra før i Norge.

Tidligere rapporter fra the Surgeon General i USA på f.eks tobakksforebygging eller HIV-forebygging, har bidratt til endringer i tilnærmingen til problemfeltet på positive måter.

Vi håper at også denne rapporten vil få en slik positiv effekt for rus-og avhengighetsfeltet.

Lenke til hele rapporten finner du her

 

Publisert 21. des. 2016 15:23 - Sist endret 24. okt. 2019 11:25