Faglig debatt om nalokson i Addiction

Forskere fra Skottland undersøker i en ny artikkel utdeling av nalokson til løslatte fra fengsel. SERAFs naloksonprosjektgruppe har skrevet et innlegg til artikkelen som er publisert i Addiction.

Evalueringer av den skotske undersøkelsen viser at dødeligheten av overdose etter løslatelse fra fengsel har gått ned i samme periode som naloksonutdelingen har foregått.

SERAFs innspill fokuserer på at dersom naloksonutdeling skal få en tydelig effekt på overdosedødeligheten må antallet utdelt naloksonenheter være høyt. Den beste måten å få til effektiv og storskala utdeling av nalokson på er å benytte eksisterende infrastruktur som alt er i kontakt med målgruppen for nalokson.

I Norge er relevante utdelingssteder lavterskeltilbud til personer med rusmiddelbruk, og også i helsetjenesten som er i kontakt med rusmiddelbrukere i faresonen for overdose. Utdeling av nalokson ved løslatelse fra fengsel er også en viktig utdelingsarena.

Nalokson er en motgift mot heroin og opioid overdose.  I Norge deles den ut som nesespray gjennom et pilotprosjekt på SERAF. Naloksonutdeling foregår foreløpig i byene Oslo og Bergen i regi av de nevnte kommunene, Helsedirektoratet og SERAF.

Les debattinnlegget i Addiction her

 

 

Publisert 15. juni 2016 11:11 - Sist endret 15. juni 2016 18:00