Flere unge bruker psykofarmaka

SERAF-forsker Svetlana Skurtveit har bidratt i en ny studie som viser at flere unge i alderen 0-17 år bruker psykofarmaka nå enn for ti år siden. Dette er den mest omfattende oversikten over trender i bruk av psykofarmaka blant barn og unge hittil gjort i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bruk av psykofarmaka blant unge

Det finnes få studier på bruk av psykofarmaka blant barn og unge, og mange av dem er utdaterte. Målet med denne studien var å se på uttak av reseptbelagte psykofarmaka i perioden 2004-2014 blant norske barn og unge under 18 år. Studien er et samarbeid mellom forskere fra Folkehelseinstituttet, SERAF og Høgskolen i Hedmark.

Bruk av et psykofarmaka i denne studien er definert som uttak av minst én resept i løpet av et år. Dette er den mest omfattede oversikten over trender i bruk av psykofarmaka blant barn og unge hittil gjort i Norge.

Data fra reseptregisteret

Data til studien ble hentet fra Reseptregisteret, som ser på alt uttak av reseptbelagte legemidler fra 2004 og frem til i dag.

I denne studien har man sett på legemidler som sovemiddel inkludert alimemazin (Vallergan), midler mot depresjon (antidepressiva), midler mot psykose (antipsykotika), angstdempende midler (anxiolytika) og midler i behandling av ADHD.

Totalbruket blant unge har økt

Resultatene viser at det har vært en økning i totalbruken av psykofarmaka i alderen 0-17 år. Når det gjelder de ulike gruppene psykofarmaka, har det imidlertid vært ulik utvikling i forskjellige aldersgrupper.

Bruk av psykofarmaka har gått ned blant de yngste barna, som skyldes at bruken av legemidler i behandling av søvnproblemer har gått ned. Blant eldre barn og ungdom har bruken av psykofarmaka økt, et resultat som kan tilskrives økende bruk av legemidler ved ADHD, bruk av sovemidler og antidepressive blant jenter.

 

Artikkelen er publisert i BMC Psychiatry og du finner den her

Publisert 23. feb. 2016 13:09 - Sist endret 27. mars 2020 10:36