Første resultater fra naloksonprosjektet ved SERAF

De første resultatene fra det norske pilotprosjektet med utdeling av nalokson viser at opplæring av ansatte i lavterskeltiltak i utdeling av nalokson til brukere er et effektivt virkemiddel for å nå ut til en stor målgruppe.

Nalokson nesespray. Foto: SERAF

Opplæring i bruk av nalokson

Dette prosjektet benyttet seg av en "tren en trener" strategi for opplæring av ansatte som arbeider på lavterskeltilbud i to byer i Norge. Kurset lærte de ansatte om overdoseforebygging og hvordan man best distribuerer nalokson. Nalokson er en motgift mot heroinoverdose.

Mer enn 500 ansatte ble opplært til å være trenere, og deres kunnskapsnivå om nalokson og heroinoverdoser ble forbedret etter å ha deltatt på kurset. I tillegg ble holdningene til å dele ut nalokson og deres intensjon om å aktivt distribuere nalokson til brukere i målgruppen styrket.

Effektiv modell

Modellen med å bli opplært til å være en trener viser seg å være en effektiv måte å trene et stort antall ansatte når utdelingen av nalokson skal nå ut til en større målgruppe. Dette kan være en god strategi når nalokson distribusjonsprogrammer skal utvides til nye målgrupper eller steder.

Fra tidligere finnes det lite dokumentert kunnskap om hvordan man best mulig kan nå ut med nalokson til store målgrupper på kort tid.. Å trene opp trenere som er ansatte i lavterskeltiltak synes å være en effektiv modell for å nå ut til mange brukere, og med det bidra til forebygging av overdoser.

Forebygging av overdoser

SERAF har en sentral rolle i prøveprosjektet med utdeling av nalokson nesespray til rusmisbrukere, ansatte i helsetiltak og andre som vil kunne oppdage en overdose (les mer om prosjektet her).

Forskning viser at folkehelsetiltak rettet mot forebygging av overdoser bør utvides og omfatte så mange relevante mennesker som mulig for å gi effekt. Det er derfor viktig at man opparbeider seg kunnskap om hvordan utdeling av nalokson kan optimaliseres. Denne artikkelen er et bidrag til slik kunnskapsdannelse.

Les hele artikkelen her:
http://www.drugandalcoholdependence.com/article/S0376-8716%2816%2930034-5/abstract

 

 

Publisert 29. apr. 2016 11:53 - Sist endret 29. apr. 2016 12:08