HCV-behandling blant LAR-pasienter

En studie med deltagelse fra SERAF har undersøkt Hepatitt C behandling blant pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Blant nesten 10 000 LAR-pasienter hadde mer enn en tredel en påvist HCV-infeksjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Få behandles for HCV

Bare 14 % av pasientene med påvist smitte fikk behandling i løpet av studieperioden. Behandlingsfrekvensen økte ikke over tid.

Behandlingsfrekvens var ikke relatert til alder eller kjønn, men de som hadde vært lengre og mer kontinuerlig i LAR ble oftere behandlet.

Pasienter som brukte mye benzodiazepiner hadde lavere behandlingsfrekvens.

Studien konkluderer med at vi trenger en økt bevissthet for HCV og behandling blant LAR-pasienter.

Les hele artikkelen her

 

Publisert 18. nov. 2016 12:14