Hva vet vi om bruken av opioider ved ikke-malign smerter?

Bruken av opioider avviker fra norske retningslinjer på flere punkter, viser en ny oversiktsartikkel publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Svetlana Skurtveit fra SERAF er en av forskerne bak artikkelen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Data fra Reseptregisteret

De siste 20 årene har det vært økende aksept for at langvarig behandling med opioider kan være aktuelt for en liten andel av pasienter med langvarige ikke-maligne smertetilstander.

Hensikten med denne artikkelen er å oppsummere hva forskning basert på data fra Reseptregisteret har lært oss om bruken av opioider for ikke-malign smerte i Norge.

26 forskningsartikler med data fra Reseptregisteret som tar for seg bruk av opioider ved ikke-maligne smertetilstander ble brukt som bakgrunn for denne oversiktsartikkelen.

Avvik fra retningslinjer

Hovedfunnene fra artikkelen er som følger:

  • Tolv prosent av befolkningen mottar opioider årlig.
  • En prosent av befolkningen regnes for å være regelmessige brukere, hvorav flertallet avslutter behandlingen innen fem år.
  • Et flertall av regelmessige opioidbrukere er også regelmessige brukere av benzodiazepiner eller z-hypnotika.
  • Flere har også rapportert sterke smerter tross behandlingen de mottar.

Denne bruken av opioider avviker fra norske retningslinjer når det gjelder samtidig forskrivning av flere potensielt vanedannende legemidler, videreføring av behandling tross liten effekt og bruk av flere typer opioider samtidig.

Les hele artikkelen her:
http://www.farmatid.no/artikler/vitenskap/hva-vet-vi-om-bruken-av-opioider-ved-ikke-malign-smerte

 

Publisert 20. apr. 2016 11:12 - Sist endret 20. apr. 2016 13:31