I Norge får noen for lite opioider

I en kronikk i VG skriver forskere på fagfeltet, inkludert SERAF-forsker Svetlana Skurtveit, om bruk av opioider i Norge. I USA er det et høyt overforbruk som gir store problemer, mens i Norge er det tvert imot tall som viser at noen får for lite opioider.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hva er opoider?

Opioider er en fellesbetegnelse på stoffer som kan binde seg til kroppens egne opioidreseptorer i sentralnervesystemet. De mest kjente opioidene som kan skrives ut på resept i Norge er morfin, oksykodon, fentanyl, buprenorfin og metadon.

I tillegg kommer de såkalt svake opioidene kodein og tramadol som det i Norge forbrukes desidert mest av.

Unødvendig vondt

Forskerne har i en studie på 14 norske sykehus, funnet ut at det tyder på at man skulle gitt mer opioider mot akutte smerter. Altfor mange pasienter hadde unødvendig vondt etter store operasjoner og det ble brukt for lite opioider.

Man antar at de aller fleste av de i overkant av en halv million nordmenn som mottar opioider på apotek pr. år, har fått dem mot kortvarige, akutte smerter. Ca. 300 000 får bare en eneste pakke med et svakt opioid. Dette er ikke spesielt betenkelig når man tar i betraktning hyppigheten av akutte smertetilstander etter skader og operasjoner.

Få blir avhengige

Et argument for å være restriktiv har vært at pasientene kan bli avhengige og fortsette etter at de akutte smertene har gått over. Men en studie forskerne har gjennomført viser at mindre enn en promille av de som bruker svake opioider for første gang, blir faste brukere.

80-90% av pasienter med kreft får sterke smerter som krever opioider. Slik behandling vil vanligvis ikke vare over mange år, fordi man enten blir kurert eller dør av sykdommen. Selv om de fleste kreftpasienter med smerter får opioider, viser flere undersøkelser at det gjennomgående gis for lave doser.

Les hele kronikken på VGs nettsider

 

 

 

Publisert 5. okt. 2016 11:04 - Sist endret 5. okt. 2016 11:04