Kartlegging av ruspasienters livskvalitet

En ny artikkel fra SERAF har fokusert på valideringen av 3 korte livskvalitets-spørreskjema, med utgangspunkt i data innsamlet i NorCOMT-prosjektet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Redusert livskvalitet

Redusert livskvalitet er vist å være vanlig blant personer som søker seg til rusbehandling, men livskvaliteten forbedres vanligvis som følge av behandlingen. Faktorer som kan påvirke livskvalitet er blant annet boforhold, relasjoner til sosiale nettverk, psykiatrisk sykdomsbyrde og rusbruksmønster.

I denne tredje artikkelen publisert fra NorCOMT –prosjektet, viser vi at livskvalitet målt med et 10-spørsmål spørreskjema delte seg i 2 dimensjoner; «generell livskvalitet» og «sosialt-relatert livskvalitet».

Sosial livskvalitet

Spørsmålene omkring den sosiale livskvaliteten, inkluderte pasienters forhold til venner og partnere, deres seksualliv, sosial fungering, og evne til å være glad i andre. Denne sosiale dimensjonen av livskvalitet var mindre påvirket av typiske helse-, rus-, og behandlingsfaktorer enn den generelle livskvaliteten.

Mens reduksjon i rusbruk, forbedring i psykisk helse, og fysisk trening kan forbedre generell livskvaliteten, kan pasienters sosiale livskvalitet påvirkes av andre faktorer.

For å få kunnskap om pasienter sosiale livskvalitet må denne typen spørsmål stilles, og eventuelle behandlingstiltak rettet mot lav livskvalitet og fungering på det sosiale plan bør få målrettede og tilpassede tiltak.

Bruk av spørreskjemaet QOL10 i behandlingsløpet i rusbehandling kan være en måte å introdusere tematikken omkring sosiale liv og sosial livskvalitet.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 14. juni 2016 12:04