Har du husket å melde deg på LAR-konferansen?

20. og 21. Oktober arrangeres den 11. nasjonale LAR-konferansen på Oslo kongressenter. I år er det stor variasjon i tematikk i både plenum og parallelle sesjoner, fra filosofiske betraktninger om valgfrihet til mer LAR-spesifikke tema.

Variert program

Konferansen arrangeres av Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus og OUS og SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, og går annet hvert år.

Fra SERAF vil Thomas Clausen presentere NorCOMT studien med fokus på hvordan det går i LAR-behandling, før Helge Waal vil gi en kunnskapsoppsummering om rusbehandling.  Et stadig aktuelt tema er aldring og rusbehandling, hvordan forholder tiltaksapparatet seg til den stadig aldrende ruspasienten? 

Flere av plenumsforedragene blir fulgt opp og diskutert i parallelle seminar. Henrik Syse vil innlede om valgfrihet i plenum og dette blir ytterligere belyst av fire andre innlegg på parallellseminaret «Frihet og valg ut fra ulike perspektiver».  Helsedirektoratets Martin Blindheim holder plenumsinnlegg om den nasjonale overdosestrategien og også dette temaet blir fulgt opp i parallellseminar senere samme dag.

Andre temaer som belyses på årets konferanse er blant annet anabole androgene steroider, feedbackverktøy, og etnisitet og rus. Debatten om barn eksponert for LAR-legemidler har igjen blusset opp, og et eget seminar er viet denne debatten.

Brukerperspektiv stor del av programmet

Brukerperspektivet er i enda større grad enn tidligere en del av både programmet og programarbeidet. I hovedvekten av de parallelle seminarene er brukerperspektivet inkludert gjennom egne innlegg fra brukere og brukerorganisasjoner. Blant annet er to hele parallelle sesjoner satt av til recovery (tilfriskning) og likemannsarbeid.

I tillegg til faglig input blir det også underholdning av Merethe Lindstad. Hun er tidligere rusavhengig og i år kåret til Østlandets nye standup-stjerne av Radio Metro. Lindstad kommer for å holde «stand-up fra innsiden» for oss i plenum. 

Antallet deltakere nærmer seg samme nivå som rekordåret 2014 med over 700 deltakere. Det vil si at det er stor sjanse for å stifte mange nye bekjentskap i fagmiljøet. Vi er glade for at så mange kommer for å få faglig input og økt kompetanse om rus- og avhengighetsbehandling!

 

 

Av Mari N. Edvardsen
Publisert 7. okt. 2016 10:58 - Sist endret 31. mai 2021 15:13