Legemidler mot alkoholbrukslidelser i Europa

En spørreundersøkelse blant eksperter på behandling av alkoholmisbrukslidelser i 20 europeiske land har sett på bruken av legemidler mot alkoholmisbrukslidelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Undersøkelsen er gjennomført av forskere ved SERAF i samarbeid med forskere tilknyttet den europeiske foreningen for rus og avhengighetsforskning (EUFAS)

Bruk av følgende legemidler ble undersøkt: acamprosat (Campral®), disulfiram (Antabus®), nalmefen (Selincro®) og naltrekson.

Underforbruk av legemidler mot alkoholmisbrukslidelse

Undersøkelsen viste at bare halvparten av landene nevnte legemidler mot alkoholmisbrukslidelse i sine behandlingsretningslinjer.

To tredeler av landene ga refusjon helt eller delvis for bruk av disse legemidlene. Dette gjaldt ikke Norge. 

Disulfiram (Antabus®) ble ansett som det mest effektive av legemidlene.

Det er tegn på at disse legemidlene underforbrukes i Europa.

Les hele artikkelen her

 

Publisert 8. aug. 2016 11:58 - Sist endret 30. aug. 2016 16:11