Månedens phd-profil: Kamni Sharma Haase

Hun beskriver seg selv som svært nysgjerrig og en som vil finne ut av hvem, hva, hvordan og hvorfor. Ikke så rart at hennes alternative karrierevei nok ville vært arkeologi. Men før hun får utforsket den delen av sin nysgjerrighet, tar hun en phd i rusmedisin ved SERAF. Bli bedre kjent med Kamni Sharma Haase som er phd-student på naltreksonstudien.

Kamni Sharma Haase

Haase er utdannet lege og jobbet klinisk med rusavhengige da hun fikk høre om naltreksonstudien fra sin nåværende veileder. Studien trigget hennes nysgjerrighet.

- Bakgrunnen min gjorde at jeg kunne relatere til behovet for videre forskning og utviklingen av behandlingstilbudet til opiatavhengige i Norge, sier Haase.

Naltreksonstudien

- Naltreksonstudien er en klinisk utprøving av langtidsvirkende naltrekson, som er en opiat antagonist, forteller hun.

Å forbli avholdende fra heroin uten bruk av metadon eller andre LAR-medikamenter er svært vanskelig over tid. Naltrekson er et medikament som blokkerer for heroin og andre opioider, noe som kan hjelpe opioidavhengige å opprettholde sitt ønske om heroinavhold.

- Vår studie er unik fordi den prøver ut en behandling som ikke ebare er ny i Norge, men hele Europa, sier Haase. Vi tilbyr en behandling til en gruppe med få muligheter fra før av og det er en ny måte å tenke på i feltet.

Hun var selv en av de første stipendiatene som ble tilknyttet studien, som startet opp i 2012.

- Mitt hovedfokus i studien er interessen for naltrekson blant norske opiatbrukere, og deres motivasjon for å bli med i studien og motta naltrekson.

Bedre kommunikasjon mellom forskere og klinikere

Stipendiaten håper at naltrekson er blitt standard behandlingsalternativ i Norge innen 10 år, og ønsker gjerne å kunne jobbe med oppfølgingsstudier med naltrekson etter endt doktorgrad.

Hun nærer et håp om at resultatene fra denne studien kan føre til flere midler til forskning.

- Som med all klinisk forskning, er denne studien viktig da det gir mulighet for bredere kommunikasjon mellom forskere og fagfolk i klinikken.

Setter pris på egen nysgjerrighet

Haase mener det er flere personlige og mellommenneskelige kvaliteter som kan hjelpe forskere i deres hverdag.

- På det personlige plan bør vi ha interesse og et driv for å observere og analysere omverden. Det skader heller ikke å være kreativ med tanker og språk, mener Haase.

Hun fremhever også evne til å forholde seg rolig og kunne snakke med forskjellige type individer på en sympatisk måte, som viktige kvaliteter for forskere.

- Personlig føler jeg at det viktigste for meg siste årene har vært nysgjerrigheten og motivasjonen min.

Skulle hun være interessert i å gjøre noe annet enn klinisk arbeid og et phd-løp vil det være nysgjerrigheten hennes som velger veien videre:

- Jeg trives veldig godt i klinisk arbeid og er interessert i hvordan ting er blitt som de er, så medisinsk historie interesserer meg, forklarer hun.

- Men så er jeg ofte nysgjerrig på ting og vil finne ut av hvem, hva, hvordan og hvorfor, så en alternativ karriere måtte definitivt bli arkeologi, avslutter Haase.

 

 

 

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 14. des. 2016 12:58 - Sist endret 14. des. 2016 12:58