Tre faktorer kan gi mer effektive eHelse-programmer

Internettprogrammer som støtter atferdsendring kan lages mer effektive dersom de systematisk støtter programbrukerens motivasjon, gir hjelp ved tilbakefall, samt bygger opp under "relasjonen" til programmet. Det hevder forskere ved SERAF i en nylig publisert artikkel.

Illustrasjonsofoto: Colourbox.com

eHelse-programmer

En effektiv og rimelig måte å støtte individers endringsforsøk på, for eksempel når det gjelder avhengighet, er gjennom eHelse-programmer, det vil si programmer man kan følge over internett og mobil. Men selv om det har vært en stor vekst i antallet slike programmer vet man fortsatt lite om hva som skiller gode fra dårlige. 

Motivasjon, relasjon og tilbakefall

I artikkelen som nylig er publisert i Journal of Medical Internet Research foreslår forskerne tre ingredienser som kan bidra til mer effektive eHelse-programmer:

  1. å styrke programbrukerens endringsmotivasjon
  2. å styrke "relasjonen" (arbeidsalliansen) til programmet
  3. å støtte vedkommende dersom han eller hun får tilbakefall

Dette er prosesser som vi vet at er viktige når veiledning skjer ansikt til ansikt.

Røykesluttprogrammet Endre

Artikkelen tar utgangspunkt i Endre, et program for å hjelpe folk med å slutte å røyke, utviklet av de samme forskerne ved SERAF.

Endre er såkalt helautomatisk, det vil si "kommunikasjonen" foregår mellom programmet og brukerne av programmet, og det er ingen "ekte" mennesker som skriver tekst direkte til den enkelte programbruker.

Allikevel er Endre laget for å etterlikne en veiledningssamtale med en "terapeut" ved navn Endre.

"Kommunikasjonen" foregår via en nettside og tekstmeldinger, og det er et nytt tema for hver dag. Programmet skreddersys til ulike programbrukere ved at innholdet påvirkes av det programbrukeren svarer og skriver.

Metoder og programelementer

I artikkelen viser forskerne hvordan Endre simulerer styrking av endringsmotivasjon, relasjonsbygging og støtte ved tilbakefall. For å oppnå dette bruker programmet blant annet det forskerne kaller automatisert Motiverende Intervju (computerized Motivational Interviewing, cMI).

Et annet viktig programelement er en glipphåndteringskomponent som jevnlig spør programbrukeren om han eller hun fortsatt er røykfri, og som tilbyr øyeblikkelig veiledning hvis han eller hun forteller om en glipp.

Den som binder det hele sammen er Endre, den virituelle "terapeuten" som innrømmer at "han" ikke er en ekte person, og som vennlig stiller spørsmål, informerer og samler tråder.

Forfatterne bemerker at styrking av endringsmotivasjon, relasjonsbygging og støtte ved tilbakefall teoretisk påvirker atferdsendring på forskjellig vis, og foreslår derfor at alle tre bør inkluderes i et eHelse-program når varig atferdsendring er målet. 

Les hele artikkelen her

 

Publisert 25. aug. 2016 12:26 - Sist endret 25. aug. 2016 12:34