English version of this page

Avløpsvann avslører mønster i bruk av illegale rusmidler i Italia

Ved å bruke avanserte statistiske metoder på avløpsvann har forskere avdekket ulike mønstre i bruken av cannabis, kokain, metamfetamin, heroin, ecstasy (MDMA) og ketamin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Stipendiat ved SERAF Stefania Salvatore har sammen med forskere undersøkt bruken av illegale rusmidler i 17 italienske byer, og undersøkt hvor mye metabolitter eller tilhørende forbindelser kunne påvises i avløpsvann.

Studien er gjort i samarbeid med Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology ved Universitetet i Oslo, og Department of Environmental Health Sciences ved Mario Negri Institute for Pharmacological Research i Milano.

Cannabis var det dominerende medikamentet i avløpsvannet i Italia, etterfulgt av kokain og heroin. MDMA var stoffet som hadde høyest topp i helgene, noe som indikerer at stoffet kan være foretrukket i disse byenes uteliv. Imidlertid ble det identifisert forskjeller i timingen av slike topper mellom forskjellige byer i Italia.

Forskerne fant at nivået av narkotika var lavere i Sør-Italia i forhold til det nordlige og sentrale Italia. Man så høye nivåer av narkotika i de større byene. Dette kan indikere at det her er en mulig økt etterspørsel etter illegale rusmidler.

Selv om det generelle nivået av MDMA i Italia var blant de stoffene med lavest prevalens, var det likevel en betydelig økning i helgene i nesten alle de italienske byene, et bemerkelsesverdig og bekymrende funn.

 

Les hele artikkelen i Journal of Public Health

 

 

Av Stefania Salvatore
Publisert 11. mars 2016 14:26 - Sist endret 11. mars 2016 14:36