Nesespray til fem nye byer – nalokson prøveprosjekt utvides

Verdens Overdosedag er 31.august, dagen da vi minnes de vi har mistet til overdose. I anledning dagen utvides kameratredning med nesespray til fem nye byer: Trondheim, Stavanger, Sandnes, Asker og Drammen.

SERAF startet prøveprosjektet med nesespray i Oslo og Bergen i juni 2014 som del av Helsedirektoratets nasjonale strategi for å redusere overdoser.

I de første to byene ble det frem til utgangen av 2015 utdelt mer enn 2000 nalokson nesesprayer, primært til aktive brukere av opioide rusmidler som heroin. Nalokson er en effektiv motgift mot heroin og andre opioider.

Fem nye byer

Nå utvides prosjektet til fem nye byer. Målgruppen for nalokson nesespray vil fortsatt hovedsakelig være aktive heroinbrukere og spesielt de som er utenfor ordinær rus- og avhengighetsbehandling.

Utdeling av nalokson nesespray og opplæring i bruk samt faresignaler for overdose foregår gjennom tett kommunalt samarbeid i etablerte lavterskel- eller behandlingsenheter for personer med avhengighetsproblematikk.

Lokale lavterskeltiltak

Målet om å dele ut minst 100 nesespray per 100.000 innbygger per år ble nådd i løpet av de første 8 månedene i Bergen og Oslo. Per i dag ligger utdelingsraten betydelig høyere spesielt i Bergen. I begge byene er det holdt mer enn 50 opplæringsseminarer av ca 2 t varighet for brorparten av ansatte ved utdelingsinstitusjonene. Tilsammen er mer enn 600 ansatte i Oslo og Bergen trent opp i utdeling av nalokson nesespray til brukere.

Også i de nye byene Stavanger, Sandnes, Trondheim, Drammen og Asker vil opplæringen i kameratredning og utdelingen av nesespray foregår gjennom tett kommunalt samarbeid. Opplæringen skjer i regi av lokale lavterskeltiltak som allerede yter viktige helsetjenester for målgruppen.

Kontaktinformasjon vil legges ut fortløpende på www.stoppoverdoser.no.  

Les mer om utvidelsen av nalokson nesespray på Helse- og omsorgsdepartementet sine nettsider.

 

Publisert 31. aug. 2016 11:46 - Sist endret 31. aug. 2016 13:26