Nye psykoaktive stoffer

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. På norsk betegnes disse stoffene som "nye psykoaktive stoffer» (NPS). En oversiktsartikkel med bidrag fra SERAF gir en oversikt over dagens kunnskap om disse stoffene.

Stoffene selges i hovedsak via internett. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hovedbudskapet er blant annet at nye psykoaktive stoffer påvises og brukes i økende grad og er assosiert med høy risiko for alvorlige og uforutsette effekter. En rekke forgiftninger og dødsfall er rapportert, også i Norge.

Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening

I forbindelse med oversiktsartikkelen er det skrevet en kronikk med tittelen "Nye rusmidler rett fra Nett". Den er også publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les kronikken her

 

Publisert 26. mai 2016 13:11 - Sist endret 26. mai 2016 13:14