Ny behandling med buprenorfin godkjent i USA

Langtidsvirkende buprenorfin er nå godkjent til opiatavhengige i USA, etter to kliniske studier. Dette betyr at USA har godkjent verdens første implantat som kan hjelpe rusmiddelavhengige mot abstinenser og forebygge overdosedødsfall.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Langtidsvirkende buprenorfin

Etter to kliniske studier er en type langtidsvirkende buprenorfin nå godkjent for forskriving til opioidavhengige i USA. Dette betyr at USA har godkjent verdens første implantat som kan hjelpe rusmiddelavhengige mot abstinenser og forebygge overdosedødsfall. Nyheten kommer fra The National Institute on Drug Abuse  (NIDA), en avdeling i det amerikanske Helsedirektoratet NIH.

Ved bruk av langtidsvirkende buprenorfin vil man etter lokalbedøvelse, sette 4-5 små (1-2 cm) vinylimplantater inn under huden. De skiller ut en jevn dose buprenorfin i rundt 6 måneder. Deretter må disse tas ut, og nye implantater settes inn.

Skulle langtidsvirkende buprenorfin bli tilgjengelig for brukere av buprenorfin i Norge idag, ville de kunne ha potensielt stor glede av at langtidsvirkende buprenorfin reduserer mange av ulempene med daglig buprenorfintablett som legges under tungen.

Buprenorfin i LAR

Buprenorfin har misbrukspotensiale og derfor blir inntak av daglig (peroral) buprenorfin i LAR ofte overvåket. Videre kan uthenting av medisin forstyrre arbeid og sosialt liv, og henteordninger kan gi begrensninger på reise- og flyttevirksomhet. I tillegg kan andre brukere presse på for å ‘dele kvoten’ eller selge videre illegalt.

Ved peroral buprenorfin vil også medisinnivået ha en ’topp’ ved inntak og en ‘bunn’ neste dag, noe som kan gi bivirkninger. Alt dette sammen kan gjøre at mange brukere vil ønske seg bort fra daglig LAR-medisinering, til tross for at det kan være et ubehag med å sette inn og skifte ut små implantater.

I dag er mange LAR-pasienter stabile på de 8 mg buprenorfin per dag (eller mindre) som produsenten av dette implantatet krever. Disse pasientene vil nok ønske velkommen en type medisinering som forstyrrer normalt dagligliv minst mulig. For brukere med mindre stabil fungering eller behov for høyere doser buprenorfin (mer enn 8 mg / dag) vil peroral buprenorfin fortsatt være det beste tilgjengelige alternativ.

Naltrekson

I USA er også naltrekson en annen langtidsvirkende behandling i bruk mot opioid avhengighet. Naltrekson er et fullblokkerende medikament som gis som intramuskulær injeksjon hver 4. uke.

Fordelene her er at naltrekson ikke opprettholder avhengighet. Det krever opiatfrihet ved oppstart, og støtter opiatfriheten ved å blokkere opioider ved forsøk på tilbakefall. Ulempen er at avgiftning er nødvendig før naltrekson tas i bruk. Resultatene fra tidligere kliniske forsøk på naltrekson er lovende.

Her i Norge er det nettopp sluttført en klinisk studie med sammenligning av langtidsvirkende naltrekson og daglig buprenorfin i LAR. Disse resultatene ventes kunngjort senere i 2016.

Les nyheten fra NIDA her: FDA approves six month implant for treatment of opioid dependence

 

Av Nikolaj Kunøe
Publisert 28. juni 2016 16:04 - Sist endret 28. juni 2016 16:04