Opplevelse av tvang i forbindelse med innleggelse til rusbehandling

I et samarbeid mellom Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og SERAF er det publisert en ny artikkel om pasienters opplevelse av tvang i forbindelse med rusbehandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Frivillig- og tvangsinnlagte pasienter

Prosjektet er basert på en sammenligning av 192 personer som enten ble innlagt frivillig eller med tvang etter Helse og Omsorgstjenesteloven.

Innleggelsene fant sted i Norge i perioden 2009-2011.

Pasientene ble i forbindelse med innleggelsen stilt spørsmål om opplevelse av tvang forut for innleggelsen. Opplevelsen av tvang kunne inkludere legal tvang, men også mer uformell tvang fra familie eller arbeidsgivere eller indre tvang.

Mange opplever tvang

Et hovedfunn var at det ikke var forskjell mellom gruppene i opplevelsen av tvang samlet sett. Så mange som 92% av de frivillig innlagte rapporterte om opplevelse av tvang knyttet til innleggelsen.

Det var forskjell mellom gruppene på opplevelsen av legal tvang, hvor gruppen som var innlagt på tvangsparagraf naturlig nok i større grad opplevde «legal tvang» knyttet til innleggelsen.

For «indre tvang» var det noe vanligere at de frivillig innlagte rapporterte dette, sammenlignet med de tvangsinnlagte. Ellers var hovedbildet at det var liten forskjell mellom gruppene i opplevelsen av tvang.

Rsubehandling knyttet til tvang

Studien peker på at innleggelse i rusbehandling er knyttet til en opplevelse av tvang for de fleste pasienter, og at man dermed klinisk bør utforske dette fenomenet også blant frivillig innlagte.

Kunnskap, fra klinikerens side, om interne eller eksterne uformelle kilder til tvangsopplevelse, kan fremme pasientens tilfriskningsprosess.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 8. des. 2016 11:05 - Sist endret 8. des. 2016 11:05