Overdosedødsfall og misbruk av legemidler

En nylig publisert SERAF-artikkel undersøker forskrevne vanedannende legemidlers involvering i overdosedødsfall.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Data for artikkelen stammer fra Oslo i perioden 2006-2008, og ble samlet inn for rapporten ”Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008”.

Alle de som døde av overdose i undersøkelsesperioden og som samtidig hadde obduksjonsfunn av de vanedannende medisinene benzodiazepiner eller opioider (sterke smertestillende), til sammen 167 personer, ble inkludert i materialet.

Avhengig av type medikament som ble benyttet, hadde bare mellom 30-60% av de avdøde en resept skrevet ut de siste 4 ukene før dødsfallet, på det vanedannende legemiddelet som ble påvist i blodet.

Generelt var det for de som hadde en resept på legemiddelet som ble påvist, forskrevet høye doser legemiddel og for over halvparten hadde to eller flere leger vært involvert i forskrivning av vanedannende legemidler.

Faktorer som var assosiert med å ha vanedannende legemidler påvist, men hvor det ikke var forskrevet resept, var yngre alder og bosted utenfor Oslo.

Ulike forebyggingstiltak for å redusere forekomsten av overdosedødsfall med vanedannende legemiddel diskuteres.

Les hele artikkelen her

- Les mer om rapporten "Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008" her

 

 

Publisert 30. mars 2016 12:06 - Sist endret 30. mars 2016 12:07