Pårørendes erfaringer med narkotikarelaterte dødsfall

En studie ved SERAF har undersøkt alle overdosedødsfall i tre danske kommuner. En av delstudiene omhandlet en kvalitativ tilnærming til pårørendes erfaringer med å miste et familiemedlem i overdose.

Pårørende opplevde sterkt redusert livskvalitet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

Verden velter

SERAF-forsker Stian Biong og Birgitte Thylstrup ved Aarhus Universitet har analysert materialet, og fant at pårørendes erfaringer kunne beskrives som at verden velter. At verden velter handler om at livet som pårørende til personer med rusproblemer innebærer både langvarige og stadige akutte kriser.

Da overdosedødsfallet skjedde var pårørende på mange måter allerede utslitt etter lange perioder med opplevd maktesløshet, isolasjon og kaos. Flere beskrev at avdødes fysiske, psykiske og sosiale problemer ikke var blitt ivaretatt på noen systematisk måte i tiden før dødsfallet, slik de oppfattet det.

At verden velter beskriver derfor både det smertefulle tapet dødsfallet representerte og mangelen på støtte og hjelp i tiden før og etter dødsfallet. Stigma kunne være en del av problemene.

Behov for uoppfordret hjelp

Konsekvensene av at verden velter var sterkt redusert livskvalitet, og for noen utvikling av selvmords- og rusproblemer.

For å forebygge helseproblemer hos pårørende ved overdosedødsfall, så tyder studiens funn på at virksom hjelp og støtte handler om at hjelpen bidrar til en opplevelse av avlastning.

Den bør derfor gis uoppfordret, være oppsøkende, tilgjengelig over tid, koordinert og helhetlig.

Les hele artikkelen i Klinisk Sygepleje

 

 

Av Thomas Clausen
Publisert 11. mai 2016 12:31 - Sist endret 11. mai 2016 12:31