Rusbehandling fører til mindre rusmiddelbruk

En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig og tvangsbehandling av rus, fører til mindre rusmiddelbruk. Mange var rusfrie 6 måneder etter utskrivelse fra døgnbehandling. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Frivillig innlagte og tvangsinnlagte

Artikkelen er basert på en oppfølgingsstudie av 202 pasienter som var innlagt til avhengighetsbehandling. 137  av pasientene var frivillig innlagte og 65 tvangsinnlagte. Tvangsinnlagte pasienter i studien var lagt inn på tvang etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 10.2.

Det ble gjennomført intervju ved inntak til behandlingen og 6 måneder etter utskrivelse.

Reduksjon i bruk for begge grupper

I både gruppen for frivillig innlagte og gruppen for tvangsinnlagte pasienter fant forskerne reduksjon i bruk av «foretrukket rusmiddel» 6 måneder etter utskrivelse. Dette var sammenlignet med ved inntak til behandling. Reduksjon i rusmiddelbruk var vanligere blant frivillig innlagte; 61% sammenlignet med 37% blant tvangsinnlagte.

Ved oppfølging 6 måneder etter utskrivelse var halvparten av de frivillig innlagte totalavholdne med henhold til rusmiddelbruk, mens det tilsvarende var 25% for tvangsinnlagte pasienter.

Bedre rusmestring var assosiert med frivillig innleggelse, ikke sprøyte-misbruk og strukturert, tett oppfølging i ettervern.

Oppfølging og ettervern

Det er viktig å være oppmerksom på at det reelle alternativet til tvangsbehandling etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 10.2 vanligvis er «ingen behandling».

Sammenligningen mellom frivillig innlagte og tvangsinnlagte er derfor noe «urettferdig», men det er likevel gledelig at betydelige andeler av både tvangsinnlagte og frivillig innlagte har forbedring når det gjelder rusbruksmønster 6 måneder etter utskrivelse fra døgninstitusjon.

Holder vi disse resultatene sammen med tidligere funn fra samme prosjekt, ser vi et bilde av at avhengighetsbehandling i døgninstitusjon gir positive behandlingsresultater både for frivillig innlagte men også for tvangsinnlagte personer.

Det virker som om langsiktig oppfølging og godt ettervern etter utskrivelse er viktige faktorer både for frivillig og tvangsinnlagte.

Behandlingsutfall av tvangsbehandling

For å kunne opprettholde praksisen med tvangsbehandling av personer med alvorlig ruslidelse er det viktig at resultatene av behandlingen er positive og varige også etter utskrivelse, ettersom tvangsbehandling kan være en stor belastning for den innlagte.

Behandlingsutfall av tvangsbehandling etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 10.2 er ikke tidligere evaluert og resultatene fra dette prosjektet er derfor viktige for å legitimere behandlingsformen.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 30. aug. 2016 12:00 - Sist endret 30. aug. 2016 12:17