Rusutløst psykose?

I en oversiktsartikkel i det amerikanske tidsskriftet Current Opinion in Psychiatry oppsummerer Jørgen G. Bramness og Eline B. Rognli de seneste årenes forskningslitteratur på området (met)amfetamin og psykoser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nyere forskning påpeker at det er mange av de samme risikofaktorene som ligger til grunn for rusuløst psykose og primærpsykose.

Flere nyere antipsykotiske medikamenter er prøvd ut i gode kliniske studier, noe som gir klinikere større frihet i medikamentvalg enn man har hatt tidligere.

Les hele artikkelen her

Video abstract med Jørgen Bramness

 

 

 

Publisert 19. mai 2016 10:56 - Sist endret 19. mai 2016 10:58