Standardisert avrusningsbehandling ved blandingsmisbruk

I samarbeid med Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder har SERAF bidratt til en ny artikkel om standardisert avrusningsbehandling ved blandingsmisbruk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Høy gjennomføringsgrad

Studien er basert på en i hovedsak benzodiazepinfri standard avrusningsbehandling av blandingsmisbruk. Gjennomføringsgraden av behandlingen var høy og komplikasjonene sjeldne.

Den nasjonale retningslinjen for avrusningsbehandling har anbefalinger for avrusning av spesifikke rusmiddel separat, men ikke konkrete retningslinjer for avrusning av blandingsmisbruk, den klart vanligst forekommende situasjonen ved landets avrusningsavdelinger.

Flere fordeler

Det anbefalte avrusingsregimet gjennomført i denne artikkelen, med symptomlindrende medikamenter som ikke inngår i misbruksmønsteret, har flere fordeler sammenlignet med avrusningsbehandling med nedtrapping av opioider og benzodiazepiner. Strategier rundt medikamentvalg og miljøterapeutiske tilnærminger drøftes i artikkelen.

En hovedkonklusjon fra artikkelen er at behandlingsformen som er undersøkt i denne studien fremstår som trygg, sikker og effektiv. Behandlingsformen bør kunne vurderes som et benzodiazepinfritt førstevalg i standardisert abstinensbehandling av blandingsmisbruk, også ved andre avrusningsavdelinger i landet.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 1. nov. 2016 14:41 - Sist endret 1. nov. 2016 14:45