Stor interesse for heroinblokkade blant heroinavhengige

En spørreundersøkelse blant 720 opiatavhengige viste at halvparten kunne tenke seg å prøve naltrekson som et ledd i å slutte med opioider.

Naltrekson blokkerer morfinreseptoren slik at heroin ikke slipper til. Illustrasjon: naltrekson.no

Legemiddelassistert rehabilitering

Anbefalt behandling for avhengighet av heroin og andre opioider i Norge er Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I LAR deles det ut en daglig dose metadon eller buprenorfin som gir mindre rusvirkning enn heroin og forhindrer abstinens. Det er en vanlig oppfatning at dette er den behandlingen brukerne ønsker seg og trenger. Enkelte har også tatt til orde for å dele ut heroin som tilleggsbehandling.

Naltrekson

En behandling med helt motsatt virkemåte er imidlertid godkjent i USA og har gradvis blitt mer akseptert. Her gis et blokkerende legemiddel (naltrekson) som forhindrer ruseffekt av alle opioider og som også effektivt forhindrer faren for overdoser. Dette legemiddelet gis som en injeksjon hver 4. uke så lenge pasienten behøver det.

Da avhold fra heroin ved hjelp av opioid-blokade (langtidsvirkende naltrekson) er såpass nytt og annerledes enn tradisjonell LAR-behandling, har det vært knyttet stor spenning til hvordan brukerne ville stille seg til denne behandlingsformen. Gitt den sterke posisjonen LAR har i behandlingen av opioidavhengige i Norge, var det derfor forventet at kun et mindretall av opioidavhengige ville være positive til den nye behandlingsmetoden.

Spørreundersøkelse

For å undersøke dette nærmere, gjennomførte forskerne ved SERAF en spørreundersøkelse i forkant av en klinisk utprøving av naltrekson i Norge.

Undersøkelsen hadde 10 enkle spørsmål om blant annet brukernes interesse for å slutte med heroin og andre opiater, det opiatblokkerende medikamentet naltrekson, reduksjon av rus-sug og deltagelse i et forskningsprosjekt som tilbyr naltreksonbehandling.

Undersøkelsen ble gjennomført i 2013-2014 og omfattet avrusningsenheter, LAR utdeling, ruspoliklinikker og fastlegekontorer.

Stor interesse for naltrekson

Blant de 720 opiat avhengige fra Oslo, Bergen, Stavanger, Vestfold og Østfold i undersøkelsen, svarte over halvparten at de var svært interessert i å slutte med heroin og at de kunne tenke seg å prøve den nye medisinen.

Hele 44 % ville tentativt ha valgt behandling med naltrekson fra kommende uke hvis mulig. Dette var noe overraskende tatt i betraktning at 73 % av pasientene i undersøkelsen mottok LAR behandling på svartidspunktet.

Gruppen som ble spurt var representativ for opiatbrukere i Norge med hensyn til alder og kjønn. 70 % var menn, gjennomsnittsalder 39 år og fleste hadde tilbud om LAR.

Denne undersøkelsen er første i sitt slag og viser tydelig interesse for blokkerende behandling hvis den hadde vært tilgjengelig i dag.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 5. sep. 2016 14:39 - Sist endret 6. sep. 2016 09:58