Tilbøyelighet til cannabisbruk og psykoselidelse arves sammen

I en undersøkelse av 2793 unge voksne tvillinger har forskere ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med forskere fra Universitetet i Virginia og SERAF sett på arveligheten av cannabismisbrukslidelser og psykose.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sammenheng mellom bruk av cannabis og psykoser

Tidligere studier har vist at bruk av cannabis forekommer hyppigere blant pasienter med psykotiske lidelser enn i den generelle populasjonen. 

Men spørsmålet om reversert kausalitet, dvs. at psykotiske symptomer eller psykose kan øke risikoen for cannabisbruk, eller at bruk av cannabis kan føre til psykotiske symptomer, må stilles med omhu.

Genetikk og miljø

I denne studien ble cannabismisbrukslidelse funnet til å ha en arvelighet på nesten 90 %, mens psykose hadde noe mindre arvelighet. Korrelasjonen mellom de to lidelsene var høy.

En model som sier at cannabisbruk gir opphav til psykose passer bedre med data enn alternative forklaringer. En slik sammenheng har både genetiske og miljømessige forklaringer.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 11. aug. 2016 15:13 - Sist endret 15. aug. 2016 11:37