Dette vet vi om LAR-barna

Barneombudet har i krasse ordelag kritisert dagens behandlingspraksis av gravide kvinner i LAR-behandling.

Som et tilsvar til Barneombudet har SERAF publisert en kronikk hvor vi redegjør for relevant forskning på området.

Mor og barn

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Barneombudet har i krasse ordelag kritisert dagens behandlingspraksis av gravide kvinner i Legemiddel assistert rehabilitering - LAR, der disse kvinnene mottar legemidler for sin rusmiddelavhengighet.

Barneombudet foreslår at det bør være et kriterium for kvinner i fertil alder i LAR-behandling at de forplikter seg til langtidsvirkende prevensjon slik at de ikke kan bli gravide. Begrunnelsen er at en del barn født av mødre i LAR fødes med nyfødtabstinens, og at dette må unngås.

Det er ingen tvil om at det er uheldig at barn fødes med abstinens. Vi er alle enige om at det ideelle ville vært om det ikke forekom slike ubehageligheter, både for de nyfødte barna, for deres foreldre og for helsepersonellet som behandler disse barna.

Men, gravide som har en alvorlig behandlingstrengende lidelse må få tilgang på adekvat behandling også mens hun er gravid.

Fra SERAF publiserte vi nylig en kronikk som tilsvar til Barneombudet, hvor relevant norsk og internasjonal forskning på området redegjøres for. I kronikken konkluderes det at barnets beste ikke kan sees helt isolert fra morens behov for behandling, og at barnets og morens behov må sees i sammenheng. Det er grunn til å støtte gratis tilgang til og veiledning om prevensjon til fertile kvinner i LAR og andre kvinner som ruser seg.

Fagrådet har fulgt opp SERAFs kronikk med å hevde at barneombudet fremmer forslag som gir grobunn for diskriminering av personer med ruslidelse og LAR-kvinner.

 

Les alle innleggene som er nevnt i saken her:

 

Av Thomas Clausen
Publisert 8. feb. 2016 14:26 - Sist endret 10. juni 2020 11:41