Totalavhold fører til bedre livskvalitet

Ny studie viser at pasienter med totalavhold etter avgiftningsbehandling har bedre livskvalitet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forbedring av livskvalitet

Pasienter med rusmiddelproblemer som blir innlagt for avgiftningsbehandling har ofte lav livskvalitet. Forskere ved Sørlandet Sykehus og SERAF har studert livskvalitet og endring av livskvalitet hos 140 pasienter. Dette var pasienter som var innlagt til avgiftningsbehandling i perioden 2008-2010 ved Sørlandet sykehus.

Artikkelen er nylig publisert i tidsskriftet Quality of Life Research.

Pasienter som kommer til avgiftningsbehandling har som gruppe en opplevelse av betydelig redusert livskvalitet. Ved oppfølging 6 måneder etter utskrivning var det en moderat forbedring av livskvalitet i gruppen samlet.

Totalavhold de siste 30 dagene før oppfølgingsintervjuet var assosiert med forbedring av livskvalitet, mens det å leve i relativ sosial isolasjon, eller ha psykologiske symptomer og plager hadde motsatt effekt.

Egen situasjon i fokus

Det er viktig at man i klinikken og som del av avgiftningsbehandlingen kommuniserer at totalavhold fra rusmidler vil kunne fremme pasientens livskvalitet på sikt.

Det er tilsvarende viktig at innholdet i avgiftningsbehandlingen ikke bare fokuserer på bruksmønster av rusmidler, men også på pasientenes sosiale relasjoner, psykisk helse og fysisk helse.

Det å måle livskvaliteten til pasienten ved innkomst og underveis i behandlingen vil være en god metode for å sette pasientens opplevelse av egen situasjon i fokus for behandlingen. Dette kan også bidra til å tematisere livskvalitet som ledd i endringsprosessen.

Les hele artikkelen i Quality of Life Research

 

Av Thomas Clausen
Publisert 1. apr. 2016 10:45 - Sist endret 20. apr. 2016 11:15