Uhensiktsmessig forskriving av benzodiazepiner i Danmark?

SERAF-forskere har undersøkt forskrivning av vanedannende legemidler med spesielt fokus på benzodiazepiner, i en stor dansk nasjonal registerstudie av mer enn 30.000 personer i rusavhengighetsbehandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Utbredt bruk av benzodiazepiner i rusbehandling

Benzodiazepiner blir ofte forskrevet til pasienter med rusmiddellidelser. Imidlertid har det tidligere vært vanskelig å skille mellom om denne forskrivningspraksisen er på grunn av underliggende psykiatriske forstyrrelser eller om det er uhensiktsmessig foreskriving.

I en stor dansk registerstudie koblet man ulike danske offentlige registre for å se på foreskriving av vanedannede legemidler, med særlig fokus på benzodiazepiner.

Til sammen 33.203 rusmiddelbrukere som i perioden 2000-2010 begynte avhengighetsbehandling, ble inkludert i studien.

I Danmark har man et eget register over alle personer som mottar offentlig støttet avhengighetsbehandling, og dette registeret var utgangspunktet for studien.

5 ganger mer enn befolkningen

25 % av personer med avhengighetslidelse fikk forskrevet benzodiazepiner i løpet av første år etter påbegynt avhengighetsbehandling. Dette er nesten 5 ganger høyere andel foreskriving av benzodiazepiner enn i den generelle befolkningen.

Materialet viste at mange med avhengighetslidelser fikk forskrevet flere ulike typer benzodiazepiner, av ikke-optimale typer, i høye doser og over lange perioder.

På den annen side fant man ikke noen økning i andelen som mottok psykiatrisk tilleggsbehandling etter oppstart i avhengighetsbehandling. Dette var uavhengig i om de fikk forskrevet benzodiazepiner eller ikke.

Peker på uhensiktsmessig foreskriving

Funnene peker i retning av at forskrivningspraksisen av benzodiazepiner til personer i avhengighetsbehandling i Danmark i mange tilfeller er uhensiktsmessig.

I tillegg vurderes resultatene slik at forbruket og foreskrivningen av benzodiazepiner heller er en del av et avhengighetspreget misbruk, enn en kunnskapsbasert behandling for psykiatriske lidelser.

 

Les hele artikkelen "Benzodiazepine prescription for patients in treatment for drug use disorders: a nationwide cohort study in Denmark, 2000–2010" i BMC Psychiatry

 

 

Publisert 8. juni 2016 10:35