ADHD blant pasienter i LAR-behandling

En fersk artikkel fra NorComt-studien har undersøkt forekomst av ADHD-symptomer hos 175 pasienter ett år etter at de startet i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Mange voksne med rusproblemer har også ADHD. Hver for seg er dette alvorlige lidelser og i kombinasjon gir de store utfordringer for dem det gjelder.

Samtidig utredning og behandling av ADHD og rusproblemer gir bedre prognose, men har likevel vært forsømt i rusbehandling og kanskje særlig i LAR-behandling.

Dårligere behandlingsutbytte

Store personlige og samfunnsmessige problemer kan bli konsekvensen av ubehandlet ADHD. Dette kan være problemer med jobb og skolegang, rusproblemer, kriminalitet og psykiske lidelser.

Ubehandlet ADHD reduserer også muligheten for å lykkes med rusbehandling. 

Mange personer i LAR i Norge har symptomer på ADHD

I studien av 175 LAR pasienter i Norge rapporterte 33-39% om betydelige ADHD- symptomer.

Selv om dette ikke betyr at de har diagnosen, gir det en pekepinn om at en stor andel av personer som søker LAR kan ha vansker som er relatert til ADHD.

De som slet med ADHD-symptomer, brukte mer amfetamin og strevde mer psykisk enn de som ikke hadde ADHD-symptomer.

Studien viser at ADHD er en viktig faktor å fokusere på i utredning og behandling av rusavhengighet.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 21. mars 2018 10:55 - Sist endret 30. aug. 2018 11:34