Aktuelle saker 2018

Publisert 28. des. 2018 13:02

Når 2018 går mot slutten ønsker vi å lage en liten oppsummering over noe av aktiviteten som har foregått på SERAF dette året. Året markerer dessuten 10 år siden SERAF startet opp. Vi arrangerte derfor et eget arrangement som tok for seg noe av det SERAF har bidratt med gjennom disse årene.

Publisert 21. des. 2018 13:37

SERAF-forskerne Anne Bukten og Thomas Clausen, som har kombinerte stillinger ved henholdsvis OUS (klinikk PHA) og Sørlandet Sykehus, har mottatt hver sin prosjektbevilgning fra Helse Sør-Øst for 2019 og 3 år fremover.

Publisert 19. des. 2018 15:36

SERAF skal våren 2019 utrede Heroinassistert behandling (HAB) som behandlingsmodell innen LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Publisert 17. des. 2018 13:21

NorMA-forskergruppen ved SERAF (The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study), har nylig analysert hvordan innsatte endrer helseatferd under soning, uten at de har deltatt i noen spesifikke intervensjoner.

Publisert 30. nov. 2018 12:25

SERAF er i dag sammen med brukerorganisasjonene proLAR Nett og FHN, ute med to kronikker om fremtidens behov for rusforskning.

Publisert 21. nov. 2018 20:44

Målet er å utvikle en digital livsstilsveileder som kan hjelpe deg å endre usunne vaner.

Publisert 6. nov. 2018 09:30

Mandag 12. november forsvarer MD Siv Merete Myra sin avhandling for graden philosophiae doctor: Pregnant substance abusers and their therapists in compulsory and voluntary treatment. A qualitative study: Intergenerational learning, attachment processes and the wish for a normal life.

Publisert 2. nov. 2018 13:53

I hvilken grad påvirker ensomhet i etterkant av behandling for alkoholmisbruk sjansen for å unngå tilbakefall? Dette er ett av spørsmålene tatt opp av SERAF-forsker Ley Muller sammen med kollegaer fra Syddansk Univeristet i en ny kvalitativ artikkel publisert i Alcoholism Treatment Quarterly.

Publisert 28. sep. 2018 14:27

De senere årene her vi sett en tendens i Norge med økt bruk av forskrevne sterke opioder, i tillegg til mer bruk av opioidet tramadol. Norge er nå det landet med flest brukere av reseptbelagte opioder i Skandinavia.

Publisert 18. sep. 2018 10:20

I vår nylige publiserte artikkel som kom i stand etter godt og viktig samarbeid med FHI har vi undersøkt hvor mange av de i risiko for overdose som faktisk hadde fått utdelt nalokson nesespray og hvor mange som hadde erfaring med å bruke slik nesespray i en overdosesituasjon.

Publisert 10. sep. 2018 10:44

Tirsdag 11. september forsvarer MA Eli Marie Wiig sin avhandling for graden philosophiae doctor: Substance dependent women becoming mothers – breaking the intergenerational transference of substance use disorders.

Publisert 31. aug. 2018 10:01

I dag (31. august) markeres verdens overdosedag 30 steder rundt i om landet. I tillegg til å minnes dem som har mistet livet i overdose skal dagen også fokusere på hvordan vi kan forebygge flere overdoser.

Publisert 30. aug. 2018 14:00

I underkant av 300 personer dør hvert år i Norge som følge av overdoser. Kan vi gjøre noe annerledes for å forebygge overdoser? Det var tema for seminaret SERAF arrangerte under Arendalsuka 2018.

Publisert 28. aug. 2018 09:20

Fredag 7. september forsvarer Cand.psychol. Kristine Abel sin avhandling for graden philosophiae doctor: Mental distress and ADHD symptoms among individuals in Opioid Maintenance Treatment.

Publisert 13. aug. 2018 13:10

Regjeringens planer for Heroinassistert behandling er et tema som stadig diskuteres i mediene. SERAF bidro høsten 2017 med rapporten "Heroinassistert behandling - Et svar på dagens utfordringer i Norge?".

Publisert 13. aug. 2018 10:09

En ny studie utført av forskere ved SERAF, Folkehelseinstituttet og Universitet i København har sett nærmere på bruken av Tramadol (Nobligan®, Tramadol®) blant den voksne befolkningen i Norge.

Publisert 25. juni 2018 10:06

SERAF har i samarbeid med REFU og REPA bidratt til en rapport om GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall de tre siste årene.

Publisert 18. juni 2018 09:35

Torsdag 21. juni forsvarer MSc Kristin Klemmetsby Solli sin avhandling for graden philosophiae doctor: The effectiveness, safety and feasibility of extended-release naltrexone in the treatment of opioid dependence: A 12-month clinical study.

Publisert 12. juni 2018 11:20

Onsdag 20. juni forsvarer M.Phil. Ingeborg Skjærvø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Substance use and crime – characteristics of victim and offender roles in a longitudinal study of patients entering substance use treatment.

Publisert 8. juni 2018 14:35

Fredag 8. juni ble statusrapporten for LAR 2017 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «LAR 20 år - Status, vurderinger og perspektiver» kan lastes ned fra SERAFs nettsider.

Publisert 5. juni 2018 08:54

I en ny artikkel gir en Nordisk ekspertgruppe et overblikk over behandlingsmuligheter og anbefalinger for personer som har utviklet opioid avhengighetslidelse etter bruk av opioider som smertebehandling.

Publisert 9. mai 2018 10:48

I en nylig publisert kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening oppsummerer forskere fra Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og SERAF resultater fra et prosjekt om tvangsbehandling av personer med ruslidelse etter helse-og omsorgstjenesteloven.

Publisert 3. mai 2018 09:20

Ley Muller ved SERAF er tildelt 140 000 kr fra OsloForskning for å formidle resultater fra Norges største oppfølgingsstudie av ruspasienter, NorComt.

Publisert 24. apr. 2018 12:57

Vår kjære kollega Ayna Johansen døde brått og uventet etter kort tids sykdom den 19. april.

Publisert 5. apr. 2018 12:47

SERAF og proLAR har publisert den første vitenskapelige artikkelen som undersøker pasienttilfredshet og bivirkninger av alle tre LAR-medisinene.