Behandling for avhengighet av smertestillende opioider

I en ny artikkel gir en Nordisk ekspertgruppe et overblikk over behandlingsmuligheter og anbefalinger for personer som har utviklet opioid avhengighetslidelse etter bruk av opioider som smertebehandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Mangel på behandlingstilbud 

På Nordisk nivå avdekkes det et underskudd av dedikerte behandlingstilbud til denne pasientgruppen. 

Det anbefales derfor at planmessige pasientforløp tilgjengeliggjøres for disse pasientene.  

Forskning og behandling

Det synes som om det er et økende behov for behandling av opioid avhengighetslidelse med bakgrunn i smertebehandling.

I de nordiske landene ligger det til rette for forskning på denne tematikken, blant annet gjennom bruk av reseptregister som kan utforskes på nordisk nivå.

Relevante aktører både inne klinisk behandling og forskning bør legge til rette for økt tilgjengelighet av kunnskapsbasert behandling for målgruppen.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 5. juni 2018 08:54 - Sist endret 30. aug. 2018 11:34