Dårligere psykisk helse er forbundet med lav selvkontroll

Psykiske helseplager har betydning for hvordan det går i rusbehandling. I en ny studie fra SERAF var symptomer på dårlig psykisk helse forbundet med lav selvkontroll og mer alvorlig rusbruk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Psykiske helseplager ved oppstart i rusbehandling

Studien baserer seg på data fra NorComt-undersøkelsen hvor 548 norske pasienter ble intervjuet ved oppstart i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller døgnbehandling uten LAR.

I begge pasientgruppene fortalte halvparten av pasientene om betydelige angst- og depresjonssymptomer.

De med lav selvkontroll hadde mer angst- og depresjonssymptomer enn de som hadde høy selvkontroll. Pasienter med høyere alkoholbruk og som hadde vært utsatt for vold, hadde dårligere psykisk helse enn de som ikke rapporterte om dette.

Hos pasientene i LAR var i tillegg bruk av benzodiazepiner og mer alvorlig rusbruk generelt, forbundet med dårligere psykisk helse.

Fokus på selvkontroll og alkoholbruk

Resultater fra studien tyder på at selv-kontroll kan være viktig å adressere aktivt i rusbehandling, både i form av kartlegging og trening på spesifikke ferdigheter som utholdenhet og impulskontroll.

Studien er også en påminner om hvor viktig det er å kartlegge bruk og funksjon av alle rusmidler.

Bruk av alkohol kan muligens være særlig lett å overse, ettersom det er lovlig, på tross av resultatene som viste at høyt forbruk av alkohol var forbundet med dårligere psykisk helse blant begge pasientgruppene.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 29. jan. 2018 10:07 - Sist endret 1. feb. 2018 11:20