Disputas Eli Marie Wiig

Tirsdag 11. september forsvarer MA Eli Marie Wiig sin avhandling for graden philosophiae doctor: Substance dependent women becoming mothers – breaking the intergenerational transference of substance use disorders.

I sin avhandling har Eli Marie Wiig undersøkt utfordringene rusavhengige kvinner med oppvekst i familier med rusproblemer står overfor når de selv får barn.  

De prøver å holde seg rusfrie, bearbeide vanskelige barndomserfaringer og integrere familien sin i samfunnet, men må holde seg unna venner og familie som fortsatt ruser seg.

Dette er en norsk undersøkelse som ble gjennomført ved å intervjue rusavhengige småbarnsmødre og de ansatte på en rusinstitusjon. I tillegg ble mødrenes nærmeste støttepersoner intervjuet.

Les mer om disputasen og prøveforelesning her

 

 

 

Publisert 10. sep. 2018 10:44 - Sist endret 10. sep. 2018 10:56