Disputas Kristin Klemmetsby Solli

Torsdag 21. juni forsvarer MSc Kristin Klemmetsby Solli sin avhandling for graden philosophiae doctor: The effectiveness, safety and feasibility of extended-release naltrexone in the treatment of opioid dependence: A 12-month clinical study.

Foto: Privat

I sin avhandling har Kristin Klemmetsby Solli sammenliknet langtidsvirkende naltrekson, gitt som depotinjeksjon hver 4. uke, med standard LAR-behandling med medikamentet Suboxone. 

Studien viste at deltakere som fikk naltrekson rapporterte mindre bruk av heroin og mindre sug etter heroin, sammenliknet med de som fikk Suboxone.

Deltakerne som fikk langtidsvirkende naltrekson var svært fornøyd med behandlingen og ville i stor grad anbefale denne til andre heroinavhengige.

Det ble rapportert om få alvorlige bivirkninger ved bruk av naltrekson i løpet av de 12 månedene behandlingen pågikk. Blant begge behandlingsgruppene ble det rapportert om reduksjon i bruk av andre rusmidler.

Avhandlingen konkluderer med at langtidsvirkende naltrekson kan være et viktig supplement i behandlingstilbudet til heroinavhengige.

Langtidsvirkende naltrekson kan bidra til å få flere i behandling, og derved bidra til å redusere overdosedødsfall blant heroinavhengige.

Les mer om disputasen og prøveforelesning her

 

 

 

 

 

Publisert 18. juni 2018 09:35 - Sist endret 18. juni 2018 12:01